Laatste nieuws
Twitter van Fondclub bekijken Het actuele weer bekijken Meldingen
Feestavond
Noteer alvast in uw agenda:
Zaterdag 24 november

Een avond met aandacht voor alle winnaars onder het genot van een
hapje en drankje.

Aanvang : 15:30 - 16:00 uur
Overzicht prijzen >>>

 
Algemene Ledenvergadering op 7 april
18-3-2015 12:21:18

 

Algemene Ledenvergadering

De algemene Ledenvergadering van de Fondclub wordt gehouden op dinsdag 7 april 2015, aanvang 20.00 uur

Locatie: PV De Snelle Wieken, Biezenweg 1-3, Santpoort

 

AGENDA

1. Opening

2. Notulen van 10 maart 2014 (Bekijken)

3. Financieel verslag 2014 en begroting 2015 (Bekijken)

4. Controle Kascommissie

5. Bestuursverkiezingen:
   Aftredend: Cees van der Laan en Jos Brugemann
   Voorstel bestuur te benoemen als nieuwe bestuursleden: Leo Pronk, Breezand en Ton Snoek, Volendam
   Tegenkandidaten kunnen zich tot 1 april aanmelden bij Fred Kramer

6. Jubileumactiviteiten:
   Attractieprijzen t.w.v. € 2500,00

   Bonnenverkoop op de feestavond

7. Feestavond/Kampioenenhuldiging:
    Zaterdag 28 november in "De Prins" te Westzaan

8. Vluchtprogramma 2015 (Bekijken)

9. Kampioenschappen 2015; het Bestuur stelt geen wijzigingen voor.

10. Wat verder ter tafel komt

11. Rondvraag

12. Sluiting

<<< terug
Wij bedanken de sponsors
Zonder sponsors, geen duivensport! Sponsor worden? Informeer naar de mogelijkheden >