Laatste nieuws
Twitter van Fondclub bekijken Het actuele weer bekijken Meldingen
Contributie
Word lid van de Fondclub en
maak nu, doch uiterlijk 15 mei,
€ 20,- over op girorekening
NL45 INGB 0002 4332 31
t.n.v.: Fondclub Noord-Holland,
Hoorn, onder vermelding van uw verenigings-/lidnummer. *)

 
Brabant 2000 jaarlijks attractie vlucht Limoges
17-8-2014 19:19:21

Brabant 2000 jaarlijks attractie vlucht Limoges

P.V De Postduif geeft gelegenheid om op woensdag avond 3 September In te korven bij voldoende animo.
Heeft u interesse meld u dan z.s.m aan Email [email protected] of tel 06-47894340 of 075-6210672

Voor meer info zie site Brabant 2000

<<< terug
Wij bedanken de sponsors
Zonder sponsors, geen duivensport! Sponsor worden? Informeer naar de mogelijkheden >
 
Ontwerp & Ontwikkeling Anke Ouwehand