Laatste nieuws
Twitter van Fondclub bekijken Het actuele weer bekijken Meldingen
2020
Het vluchtschema

wordt langzamerhand samengesteld.
NPO Marathon en de ZLU vluchten
staan vast.
Het wachten is op de dagfond-
en de jonge duivenvluchten.
 
Contributie fondclub
30-3-2015 12:16:44

 

CONTRIBUTIEBETALING

 

Alle leden hebben, via email of per post, een bericht van de Fondclub ontvangen inzake de contributie 2015

Wij verzoeken u de contributie voor 2015 te voldoen; zoals u hebt kunnen vernemen is op de laatste ledenvergadering besloten om de contributie te verhogen naar €20,00 ; hiermee hoopt het Bestuur nog meer activiteiten ten behoeve van haar leden te kunnen organiseren.

Maak het bedrag van € 20,00 z.s.m. over naar rekening NL45INGB0002433231 te name van Fondclub Noord-Holland te Hoorn, onder vermelding van uw lidnummer. 

Als u voor de combinatie betaalt, vermenigvuldigd u dit bedrag met het aantal leden van de combinatie.
Maak het onze administratie gemakkelijk, DOE HET NU!
Jeugdleden tot 18 jaar betalen geen contributie. 

<<< terug
Wij bedanken de sponsors
Zonder sponsors, geen duivensport! Sponsor worden? Informeer naar de mogelijkheden >