Laatste nieuws
Twitter van Fondclub bekijken Het actuele weer bekijken Meldingen
Contributie
Word lid van de Fondclub en
maak nu, doch uiterlijk 15 mei,
€ 20,- over op girorekening
NL45 INGB 0002 4332 31
t.n.v.: Fondclub Noord-Holland,
Hoorn, onder vermelding van uw verenigings-/lidnummer. *)

 
Contributie fondclub
30-3-2015 12:16:44

 

CONTRIBUTIEBETALING

 

Alle leden hebben, via email of per post, een bericht van de Fondclub ontvangen inzake de contributie 2015

Wij verzoeken u de contributie voor 2015 te voldoen; zoals u hebt kunnen vernemen is op de laatste ledenvergadering besloten om de contributie te verhogen naar €20,00 ; hiermee hoopt het Bestuur nog meer activiteiten ten behoeve van haar leden te kunnen organiseren.

Maak het bedrag van € 20,00 z.s.m. over naar rekening NL45INGB0002433231 te name van Fondclub Noord-Holland te Hoorn, onder vermelding van uw lidnummer. 

Als u voor de combinatie betaalt, vermenigvuldigd u dit bedrag met het aantal leden van de combinatie.
Maak het onze administratie gemakkelijk, DOE HET NU!
Jeugdleden tot 18 jaar betalen geen contributie. 

<<< terug
Wij bedanken de sponsors
Zonder sponsors, geen duivensport! Sponsor worden? Informeer naar de mogelijkheden >
 
Ontwerp & Ontwikkeling Anke Ouwehand