Laatste nieuws
Twitter van Fondclub bekijken Het actuele weer bekijken Meldingen
2020
Het vluchtschema

wordt langzamerhand samengesteld.
NPO Marathon en de ZLU vluchten
staan vast.
Het wachten is op de dagfond-
en de jonge duivenvluchten.
 
Jaarvergadering woensdag 6 april 2016
22-3-2016 18:28:24

Jaarvergadering woensdag 6 april 2016
Locatie: PV. Zaanstreek-Noord, Noordsterweg 12, Wormerveer
Aanvang : 20:00 uur

Agenda

 • Opening door de voorzitter
 • Notulen jaarvergadering 7 april 2015 ( zie website )
 • Bestuursmededelingen:
  a) Vliegprogramma
  b) Kampioenschappen: onveranderd, met dien verstande dat het bestuur voorstelt de prijsuitreiking een andere vorm te geven. Minder kampioenen op het podium, diploma's opsturen/ gedeeltelijke prijsuitreiking voorafgaande aan de feestmiddag. Discussie over dit onderwerp ter vergadering. 
 • Financieel verslag 2015 en begroting 2016. Het bestuur stelt voor om de opcenten/rekengelden voor de fondclub te laten vervallen. We willen een eventuele barrière wegnemen om deel te nemen aan de vluchten. Hier tegenover staat dat er geen papieren boekjes en kampioenenboeken meer worden gemaakt. Toelichting door de penningmeester jaap van der Weijden. 
 • Verslag kascontrolecommissie
 • Bestuursverkiezing: Ruud Vermaat en Jos van Schaijk hebben te kennen gegeven af te treden, na langjarige grote verdiensten voor onze vereniging. Het bestuur stelt voor om Anke Ouwehand te benoemen als bestuurslid. Anke beheert de website en is zeer betrokken bij onze vereniging. Tegenkandidaten tot voor de vergadering. Het bestuur zoekt voor de vacante plaats binnen het bestuur intensief naar iemand die met name de dagfondspelers vertegenwoordigt. Van de overnachtspelers is 87% lid, daarentegen van de dagfondspelers slechts de helft. Het noemen of voordragen van een geschikte kandidaat wordt zeer op prijs gesteld, mail naar [email protected] 
 • Prijzengeld: de gezonde situatie van onze vereniging biedt ons de ruimte om prijzengeld beschikbaar te stellen voor een viertal vluchten; St.Vincent euro 600, Bordeaux ZLU 600, Bourges 600 en Peronne jonge duiven 600 euro. 
 • Verkoop jonge duiven/bonnen feestavond. Het bestuur stelt voor om jaarlijks de winnaars van de vluchten en kampioenen te vragen een duif of bon te schenken, waar mogelijk uit de winnaar. De verkoop via internet en daarna eventueel de zaalverkoop. Bespreekpunt.
 • Update website en getallen bezoekers, toelichting Anke Ouwehand
 • Feestavond zal worden gehouden op zaterdag 26 november 2016 in hotel-restaurant "De Prins" te Westzaan.
 • Rondvraag
 • Sluiting
<<< terug
Wij bedanken de sponsors
Zonder sponsors, geen duivensport! Sponsor worden? Informeer naar de mogelijkheden >