Laatste nieuws
Twitter van Fondclub bekijken Het actuele weer bekijken Meldingen
2020
Het vluchtschema 2020

staat op de site. Dagfond, NPO en

ZLU Marathon zijn definitief.
Wij wensen U veel succes.

Bent U nog geen lid, doe dit snel!
 
Ledenvergadering Fondclub dinsdag 26 maart a.s.
10-3-2013 12:06:10

De jaarlijkse Ledenvergadering van de Fondclub zal gehouden worden op dinsdag 26 maart a.s. in het clubgebouw van Zaanstreek-Noord, Noordsterweg 12, te Wormerveer. Aanvang 20.00 uur.
U bent van harte welkom op de vergadering !

 

 AGENDA

 1. Opening voorzitter.
 2. Notulen vergadering maart 2012.
 3. Bestuursmededelingen:
   vliegprogramma, kampioenschappen, attracties.
 4. Bestuursvoorstel.
  - duifkampioenschap voor de middag- en voor de ochtendlossing max. over 3 vluchten.
 5. Ingekomen stukken.
  - Eventuele voorstellen dienen voor de vergadering te zijn ingediend.
 6. Financieel Verslag penningmeester en vluchtpenningmeester.
 7. Verslag kascontrole.
 8. Benoeming kascontrole commissie (Marcel Tromp en Jan  Roelofs).
  Aftredend: Jan Roelofs. Nieuwe kandidaat: aan te nemen tijdens vergadering.
 9. Bestuursverkiezing.
  De heer Peter Laan  heeft als bestuurslid om gezondheidsredenen teruggetrokken. Het bestuur stelt  Fred Kramer voor voor de functie van voorzitter. Daarnaast heeft het bestuur  dhr. Van der Herik bereid gevonden  toe te treden tot het bestuur, Mogelijke kandidaten kunnen zich opgeven voor aanvang van de vergadering
 10. Feestavond  is vastgesteld op 2 november 2013 bij hotel restaurant Havenrijk, Uitgeest    
 11. Rondvraag
 12. Sluiting                                                        

 

<<< terug
Wij bedanken de sponsors
Zonder sponsors, geen duivensport! Sponsor worden? Informeer naar de mogelijkheden >