Laatste nieuws
Twitter van Fondclub bekijken Het actuele weer bekijken Meldingen
2020
Het vluchtschema

wordt langzamerhand samengesteld.
NPO Marathon en de ZLU vluchten
staan vast.
Het wachten is op de dagfond-
en de jonge duivenvluchten.
 
Najaarsvergadering
5-11-2016 12:57:12

In de jaarvergadering is u toegezegd om in het najaar nog eens bij elkaar te komen om in samenspraak met het bestuur van afdeling 6, het programma voor de dagfond en de overnachtvluchten te bespreken.

Zoals u ongetwijfeld weet is op de najaarsvergadering van 27 oktober van de afdeling inmiddels een concept programma aangenomen, in die zin dat de afgevaardigden van alle afdelingen op de vergadering van de NPO op 12 december op voorstel van het bestuur, de nationale vluchten nog zal vaststellen.

Feitelijk verkeren wij in een patstelling omdat het bestuur van de NPO zich hierover nog niet heeft uitgesproken, althans een besluit genomen en de afdeling een vluchtprogramma heeft vastgesteld, waarmee wij ons kunnen verenigen. Dit programma is enkele dagen voor de vergadering tot stand gekomen, uiteraard in overleg met het bestuur van afdeling 5.

Wel heeft het bestuur van de fondclub de afdeling verzocht een extra jonge duivenvlucht te organiseren met twee dagen mand. Globaal gezegd, een vlucht met een minimum afstand van 350 km voor de kortste afstanden. Wij vinden het voorgestelde programma te mager.

Kortom, wij zijn niet in de gelegenheid gesteld om voorafgaande aan deze besluitvorming een vergadering te beleggen en deze geplande najaarsvergadering ook geen doorgang kan vinden.

U kunt ervan verzekerd zijn dat wij uw belangen behartigen, zeker nu het afdelingsbestuur ons heeft verzekerd nauw contact met ons te willen onderhouden.

Namens het bestuur van de fondclub Noord-Holland,

Fred Kramer

<<< terug
Wij bedanken de sponsors
Zonder sponsors, geen duivensport! Sponsor worden? Informeer naar de mogelijkheden >