Laatste nieuws
Twitter van Fondclub bekijken Het actuele weer bekijken Meldingen
Contributie
Word lid van de Fondclub en
maak nu, doch uiterlijk 15 mei,
€ 20,- over op girorekening
NL45 INGB 0002 4332 31
t.n.v.: Fondclub Noord-Holland,
Hoorn, onder vermelding van uw verenigings-/lidnummer. *)

 
Notulen Ledenvergadering 7/4/15 en Bestuursverg. 16/3/15
11-4-2015 16:18:04

Op 7 april j.l  heeft de Fondclub haar jaarlijkse Ledenvergadering gehouden bij "de Snelle Wieken" in Santpoort.
Zie hier de notulen van de vergadering. 

Tevens zijn de notulen van de Bestuursvergadering van 16 maart j.l. opgenomen (Bekijken)

 

<<< terug
Wij bedanken de sponsors
Zonder sponsors, geen duivensport! Sponsor worden? Informeer naar de mogelijkheden >
 
Ontwerp & Ontwikkeling Anke Ouwehand