Laatste nieuws
Twitter van Fondclub bekijken Het actuele weer bekijken Meldingen
2020
Het vluchtschema

wordt langzamerhand samengesteld.
NPO Marathon en de ZLU vluchten
staan vast.
Het wachten is op de dagfond-
en de jonge duivenvluchten.
 
Peronne van 9-5 wordt op vrijdag 8-5 ingekorfd
2-5-2015 21:18:07

Geachte verenigingen en leden van afdeling 6,

Het is definitief, de Peronne vlucht van 9-5 wordt op vrijdag 8-5 ingekorfd. Wilt u uw leden hierover zo spoedig mogelijk informeren zodat men zich de komende week naar deze vlucht toe goed kan voorbereiden. En men op tijd op vrijdag voor de vervoerder klaar kan staan. Wij gaan er in de vervoersprognose van uit dat we met 5 vrachtwagens gaan rijden.

Daarbij willen wij u hartelijk danken voor de vele positieve reacties die wij als bestuur over de enquête van u hebben ontvangen. Wij willen u daarom ook graag informeren over de totstandkoming en afwegingen van deze besluitvorming. In de ALV hebben wij als bestuur u als afdeling 6 beloofd de mogelijkheid of inkorven op vrijdag i.p.v. donderdag voor Peronne te onderzoeken. Dit leek in eerste instantie alleen een wens van de overnacht spelers en werd achteraf onterecht tijdens het begin van deze ALV weggewuifd. Want al tijdens de vergadering kregen degene die dit voorstelden van verschillende kanten toch bijval. Maar ook werd er aan de andere kant gewaarschuwd voor de rust die de duiven nodig hebben om aan deze vlucht te kunnen beginnen.

Te onderzoeken was in eerste instantie of de vervoerders hieraan mee konden werken i.v.m. met het vigerende rijtijdenbesluit en wat hiervan dan de (financiële) consequenties zouden zijn. Het antwoord hierop was positief en omdat als er voor 0.00 vertrokken kan worden vanaf het verzamelpunt men al tussen 4.00 en 5.00 op de losplaats aanwezig kan zijn. Vanuit het duivenwelzijn kan men de duiven dan 4 uur rust verschaffen en kan er bij aankomst om bijvoorbeeld 4.30 al in het gunstigste geval om 8.30 gelost worden. Uit het verleden is gebleken dat Peronne door de heuvelachtige omgeving geen erg 'vroege' losplaats is. Hierin zal dan vooral het weer en de situatie ter plaatse doorslaggevend zijn. Vroeger was Peronne al een 1 nacht mand vlucht. Dit is destijds om verschillende redenen gewijzigd. 1 van die redenen was o.a. de dubbelvluchten die momenteel er niet meer zijn. Maar ook een soms matig verloop van de vlucht was 1 van die redenen. Vandaar ook dat we 4 uur rust voor de duiven nu instellen als ondergrens voor Peronne bij 1 nacht mand, met als waarschijnlijk resultaat een beter vluchtverloop.

Daarbij sparen we als afdeling 1 dag vervoer maal 5 vrachtwagens uit en de convoyeurs niet te vergeten. Maar zijn er hopelijk ook iets meer deelnemers dan voorheen te verwachten. Waardoor dit gunstig kan uitpakken voor het rendement van deze vlucht voor de afdeling. Na al deze afwegingen hebben wij u als verenigingen gevraagd of er überhaupt een breed gedragen behoefte was aan deze verandering in het reeds in voornoemde ALV aangenomen vluchtprogramma. Of als die behoefte er niet was, wij dan een alternatief zouden moeten bieden voor de overnacht spelers. Deze behoefte bleek overdonderend en dus niet alleen bij de overnacht spelers.

39 verenigen zijn voor
7 zijn er tegen
4 hebben er niet gereageerd

Wij denken hiermee een democratisch onderbouwd weloverwogen besluit met u te hebben genomen.

Vandaar dat wij u dus vandaag na de bestuursvergadering van gisteravond positief over deze verandering kunnen berichten.

Hartelijke groet namens het bestuur afdeling 6 en dank voor uw geweldige medewerking!

Tiny van Santen.

<<< terug
Wij bedanken de sponsors
Zonder sponsors, geen duivensport! Sponsor worden? Informeer naar de mogelijkheden >