Laatste nieuws
Twitter van Fondclub bekijken Het actuele weer bekijken Meldingen
2020
Het vluchtschema

wordt langzamerhand samengesteld.
NPO Marathon en de ZLU vluchten
staan vast.
Het wachten is op de dagfond-
en de jonge duivenvluchten.
 
Reactie bestuur op verslag Tarbes
17-7-2015 21:00:42

Sportvrienden,

Naar aanleiding van het verslag over de vlucht Tarbes, waarin de winnaar, de heer Letter, zijn ongenoegen uitspreekt over het onderscheid in aandacht en felicitaties betreffende nationale versus sector/afdelingswinnaars, het volgende:

Vooropgesteld wordt dat het winnen van een sector-of afdelingsvlucht door het gehele bestuur wordt gezien als een bijzondere prestatie van formaat. Om die reden worden ook alle winnaars van een afdelings-of sectorvlucht op de feestmiddag gehuldigd met de daarbij behorende felicitaties en bloemen. Ook dit jaar zal dit weer eind november gebeuren.

Winnaars van nationale vluchten, de ZLU vluchten( dus niet uitsluitend als winnaar binnen Noord-Holland) krijgen daarbij extra aandacht omdat dit natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Op alle andere vluchten is er immers altijd een winnaar die tot de leden van de fondclub behoren. In verre weg de meeste gevallen worden zij wel altijd door een bestuurslid van onze vereniging gefeliciteerd, waarbij waarschijnlijk niet altijd het directe verband wordt gelegd dat diegene bestuurslid is van de fondclub. Natuurlijk is het nooit onze bedoeling om de overwinning kleiner te maken dan die is, maar het komt ons als billijk voor om bijzondere overwinningen extra cachet te geven.

Het bestuur gaat er vanuit dat het tot nu toe gevolgde gebruik hiermee voldoende is uitgelegd en zal de winnaars graag eind november in het zonnetje zetten.

Namens het bestuur,

Fred Kramer

<<< terug
Wij bedanken de sponsors
Zonder sponsors, geen duivensport! Sponsor worden? Informeer naar de mogelijkheden >