Laatste nieuws
Twitter van Fondclub bekijken Het actuele weer bekijken Meldingen
2023
Contributie 2023

Zie nieuwsitem
Voor 15 april 2023 betalen
20 euro per LID
Oefenvluchten 2023 zijn bekend!

Vergadering 18 April 2023 2100 uur
Na het inkorven van St. Job
 
Agenda algemene jaarvergadering
22-3-2017 11:49:26

Algemene ledenvergadering Jaarvergadering
woensdag 29 maart 2017 Locatie: PV. Zaanstreek-Noord, Noordsterweg 12, Wormerveer
Aanvang : 20:00 uur

Agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Notulen jaarvergadering 6 april 2016 ( zie website )

3. Bestuursmededelingen:
a) Vliegprogramma/extra oefenvluchten
b) Kampioenschappen: onveranderd, met dien verstande dat het bestuur voorstelt de prijsuitreiking te handhaven en de nummers 6 t/m 10 een diploma met een attentie in de zaal te overhandigen, ofwel uitsluitend het diploma op te sturen. Discussie over dit onderwerp ter vergadering.

4. Financieel verslag 2016 en begroting 2017. Toelichting door de penningmeester Jaap van der Weijden.

5. Verslag kascontrolecommissie

6. Bestuursverkiezing: Het bestuur stelt als kandidaat bestuurslid voor Henny La Grouw. Tegenkandidaten tot op de dag van de vergadering. Mail naar [email protected].

7. Prijzengeld: de gezonde situatie van onze vereniging biedt ons de ruimte om ook in 2017 prijzengeld beschikbaar te stellen voor een viertal vluchten. Het bestuur stelt voor de prijzen; St. Vincent € 600, Bordeaux ZLU € 600, Bourges € 600 en Morlincourt jonge duiven € 600. Geen inleg verschuldigd.

8. Verkoop jonge duiven/bonnen feestavond. Het bestuur stelt voor om jaarlijks de winnaars van de vluchten en kampioenen te vragen een duif of bon te schenken, waar mogelijk uit de winnaar. De verkoop via internet en daarna eventueel de zaalverkoop. In 2016 heeft deze verkoop bijna 4000 euro opgebracht.

9. In verband met het verbod om vrachtduiven tegelijkertijd met de wedstrijdduiven te vervoeren, is In overleg met de afdelingen 5 en 6 en de fondclubs besloten een aantal extra oefenvluchten te organiseren om aan de vraag tegemoet te komen om onze duiven voor te bereiden op de marathonvluchten: Inkorven op dinsdag, los op woensdag. Indien de weersomstandigheden aanleiding geven om te veronderstellen dat de duiven een extra dag zullen overstaan, zal voor 16.00 uur op maandag via de site van de Fondclub bekend worden gemaakt dat de vlucht wordt afgelast. De vluchten zijn: Inkorven op 25 april Duffel, 2 mei Asse Zellik, 9 mei Roye, 16 mei Roye en 23 mei Roye. Voor de jonge duivenvluchten wordt nog naar een oplossing gezocht. Toelichting op de vergadering. Ook zullen dan de inkorfcentra bekend zijn.

10. Update website en contributie inning. Toelichting Anke Ouwehand.

11. Feestavond zal worden gehouden op zaterdag 25 november 2017 in hotel-restaurant "De Prins" te Westzaan.

12. Rondvraag

13. Sluiting

<<< terug
Wij bedanken de sponsors
Zonder sponsors, geen duivensport! Sponsor worden? Informeer naar de mogelijkheden >