Skip to main content
Nieuws

Notulen Jaarvergadering 18-4-2023

By april 18, 2023juli 28th, 2023No Comments

Ledenvergadering Fondclub N-H.

NOTULEN 18 april 2023.

Opening door de voorzitter Leo Pronk.

Bij de bestuur mededelingen wordt vermeld dat er inmiddels 194 leden betaald hebben. Dit aantal kan nog verder oplopen omdat het betalingstermijn nog niet is verstreken. In 2021 en 2022 waren er 238 om 240 betalende leden.

Op iedere vlucht wordt € 225 euro vervlogen (1e aangetekende € 100, 2e aangetekende € 75 en 3e aangetekende € 50). Alleen de 1e aangetekende telt mee.

Als de prijs het toelaat wordt op elke laatste competitie vlucht een arrangement van de olympiade in Maastricht vervlogen.

Dat geldt zowel voor de marathon ZLU dagfond als de jongen duiven vluchten.

De geldprijzen zullen dan vervallen. Over de olympiade vlucht van München werd nog gesproken, maar daar was weinig interesse voor.

Bij de bestuursverkiezingen waren Ruud Vermaat (niet herkiesbaar) en Leo Pronk aftredend (wel herkiesbaar). Leo werd herkozen en ook werden Michel Verwey en Fred Pareen met algemene stemmen toegevoegd aan het bestuur.

Michel neemt de voorzittershamer over van Leo Pronk die wegens zijn gezondheid een stapje terug wil doen.

Het voorstel van het bestuur en René Koeman om Bordeaux te laten vervallen werd weggestemd. Het voorstel van René Koeman dat als Bordeaux niet afviel om dan voor de marathon en ZLU een aftrekvlucht te laten gelden werd ook afgestemd.

Martijn Kramer en Jeroen Dekker hebben de kas gecontroleerd en die werd akkoord bevonden. In het financieel overzicht kwam naar voren dat er nog circa € 25.000 in kas zit. Doordat er buiten de contributies en sponsors geen inkomens zijn wil het bestuur de kas geleidelijk terug laten lopen naar € 10.000.

Mocht het zover komen, dan kan er altijd weer een verkoop van jongen duiven worden georganiseerd.

Bij de rondvraag kwam verder niets naar voren; waarna nog een gratis versnapering werd uitgedeeld aan de aanwezigen.